Convocatòria d'ajuts per a la investigació, conservació i difusió del Patrimoni Històric del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca

ImatgeEl Consell Insular de Menorca ha publicat una convocatòria d'ajuts per a la investigació, conservació i difusió del patrimoni històric durant el 2019, per un import total de 200.000 €. Aquesta xifra representa un increment de 10.000 € respecte a la convocatòria de l'any passat.

Seguint la línia iniciada l'any, per tal d'optimitzar la gestió, es publica una única convocatòria amb cinc línies diferents: excavacions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica, restauració de béns del patrimoni històric, elaboració de publicacions i realització d'activitats de difusió.

La línia d'ajuts per a la restauració de béns del Patrimoni Històric compta amb un pressupost de 40.000 €. El seu objectiu és contribuir a la conservació del patrimoni històric de l'illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació, així com col·laborar i donar suport tant a les entitats com als particulars que duen a terme accions de conservació del patrimoni històric de Menorca.

L'import màxim per sol·licitud és de 10.000 €, i a l'hora de puntuar els projectes es valorarà, entre altres factors, que els béns siguin de titularitat pública i que se'n pugui garantir el gaudi per part d'un major nombre de persones. Així i tot, també es poden demanar ajuts per béns de titularitat privada, encara que en aquests casos el consell només finançarà fins al 75% del cost total de la intervenció.

La línia d'ajuts a la realització d’investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa està dotada amb 25.000 €. En aquesta convocatòria es concediran cinc beques de 5.000 € cada una.

Malgrat que la matèria de la investigació és lliure, tindran preferència les propostes que s’ajustin a les línies prioritàries d’actuació:

- Elaboració de monografies, catalogació de béns del patrimoni històric i catalogació de col·leccions privades.

- Estudis històrics documentals o arxivístics sobre l'època medieval, moderna o contemporània.

- Estudis i treballs que contribueixin a la finalització de memòries científiques d'excavacions arqueològiques que no formin part d'excavacions en curs.

- Estudis i treballs que contribueixin a la millor gestió o difusió dels béns constitutius del patrimoni, en qualsevol dels àmbits abans esmentats (plans directors de jaciments arqueològics o projectes didàctics.

La línia d'ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques compta amb un import total de 105.000 €, el que representa un increment de 10.000 € respecte a l'any passat. La quantitat màxima que es pot sol·licitar per projecte és de 14.000 €. L'objectiu d'aquestes ajudes és donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments de l'àmbit territorial de Menorca, tant en els treballs de camp com de laboratori.

Aquest any es consolida la línia d'ajuts per a l'elaboració de publicacions que donin a conèixer els resultats d'investigacions científiques sobre el patrimoni històric, iniciada l'any passat. Està dotada amb 15.000 €, i es podrà sol·licitar un import màxim de 1.500 €, en el cas d'articles, i 6.000 €, en el cas de llibres.

Una altra línia que es va iniciar l'any passat, i que enguany es manté, és aquella encaminada a donar suport a les activitats de difusió com jornades i seminaris. Està dotada amb 15.000 €, i es podrà sol·licitar, per cada activitat, un import màxim de 5.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a partir de l’endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 
Enllaços relacionats
Enllaç BOIB
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS