Hem perdut un grup d'arqueòlegs! Ens ajudes a trobar-los?

ImatgeEls arqueòlegs de Menorca, realitzen una feina intensa d'investigació i d'estudi del nostre patrimoni arqueològic, però n'hi ha 4 que estaven tant immersos en la seva feina que s'han perdut en algún jaciment i no hi ha manera de trobar-los! Ens ajudes?  

Entre totes les persones que participin en la recerca i trobin, com a mínim, 2 dels arqueòlegs sortejarem 3 lots de llibres de la col·lecció Sitjot sobre la prehistòria de Menorca.

Com ho has de fer?

1. Segueix el perfil de Facebooki o Instagram de menorca Talaiòtica
2. Entra a la web www.menorcatalayotica.info i cerca entre les fotos que hi ha dins les fitxes dels diferents jaciments. 
2. Envia'ns un missatge privat amb el nom de 2 jaciments on hagis trobat algún del arqueòlegs perduts.
3. Deixa un comentari públic amb alguna pista (sense desvelar el nom del jaciment) i etiqueta a un amic perquè participi. Si vols participar en el concurs, revisa les bases legals: 

BASES DEL CONCURS: HEM PERDUT UN GRUP D’ARQUEÒLEGS! 

El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca (en endavant l’organització) posa en marxa el concurs que dur per nom “Hem perdut un grup d’arqueòlegs!” i que es durà a terme a través de les xarxes socials de Facebook i Instagram de la Menorca Talaiòtica amb l’objectiu de donar a conèixer els continguts de la nova pàgina web de la candidatura: www.menorcatalayotica.info

DURADA DEL CONCURS
El concurs “Hem perdut un grup d’arqueòlegs!” tindrà una durada de 15 dies. La data d'inici serà el dijous 27 d’agost de 2020 a les 8:00h i finalitzarà el dijous 10 de setembre de 2020 a les 23:59h. Es podrà participar només en aquest període de temps. L’organització es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de l’esmentat concurs en cas de força major, així com la facultat d'interpretar els presents termes i condicions legals.

REGLES I CONDICIONS PER PARTICIPAR
Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya. 
L’organització ha pujat a la pàgina web de Menorca Talaiòtica www.menorcatalayotica.info un total de quatre fotos on s’hi han amagat quatre personatges que representen la professió d’arqueòleg. Els participants han d’entrar dins la pàgina i cercar la ubicació de, com a mínim, dos personatges i enviar un missatge privat a l’organització, a través del canal de Facebook o d’Instagram de la Menorca Talaiòtica, indicant a quin jaciment els han vist. Si les respostes enviades són encertades i els participants compleixen amb els requisits de participació que s’anomenen més endavant, participaran en el sorteig de tres lots de llibres de la col·lecció Sitjot, dedicada a la divulgació del patrimoni històric de l’illa.

Com participar?
1. Seguir el perfil de Facebook o Instagram de Menorca Talaiòtica
2. Entrar a la web www.menorcatalayotica.info i cercar els arqueòlegs amagats entre les fotos que hi ha dins les fitxes dels diferents jaciments. 
3. Enviar un missatge privat a través de Facebook o Instagram amb el nom de 2 jaciments on el participant ha trobat els personatges.
4. Opcional: Deixar un comentari públic amb alguna pista (sense desvelar el nom del jaciment) i etiquetar a un amic perquè participi. El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports es reserva el dret d’eliminar aquells comentaris que indiquin la ubicació dels arqueòlegs per tal de no perdre la dinàmica del joc. 

• Les bases quedaràn penjades a la web www.menorcatalayotica.info i al perfil de Facebook de Menorca Talaiòtica
• L’organització es reserva el dret a efectuar canvis en el concurs durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi dur-la a bon terme o per tal de millorar el seu avanç, així mateix es reservarà la possibilitat de rebutjar la participació d’aquells participants que no compleixin amb les normes de participació. 
• El premi es troba sotmès a la legislació fiscal vigent.

TRIA DEL GUANYADOR I MODALITAT 
El sorteig es realitzarà el dia 15 de setembre entre tots els comentaris privats rebuts als comptes de Facebook i Instagram amb la resposta correcte, mitjançant una aplicació de selecció aleatòria de 3 guanyadors. El premi consistirà en un lot de llibres de la col·lecció Sitjot. Els premis atorgats no admeten cap tipus de canvi.
Abans de fer públic el nom dels guanyadors, l’organització contactarà amb els guanyadors del sorteig per missatge privat a través dels seus perfils oficials demanant la següent informació: nom i cognoms, telèfon de contacte, DNI i correu electrònic. 
Posteriorment els guanyadors es faran públics a les xarxes socials de Menorca Talaiòtica. 
L’organització queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d'existir algun error en les dades facilitades pels guanyadors que impedeixi la seva identificació.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS BASES
L’organització es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, qualsevol modificació, supressió i/o addiccions a les presents bases.

CAUSES DE FORÇA MAJOR
L’organització es reserva el dret d’anul·lar el concurs, quan concorrin causes de força major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de cap tipus de reclamació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I EXCLUSIONS 
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors. 
En el cas que es detectés qualsevol anomalia o se sospités que un participant està impedint el desenvolupament normal de l’acció, l’organització podrà, de forma unilateral, eliminar la participació d’aquest usuari.

DADES PERSONALS
L’organització informa que les dades dels participants s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en aquest concurs. Es garanteix a tots els participants que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquests tipus de fitxers, en compliment del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Insular de Menorca de 17/04/2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. En cap cas, les dades se cediran sense consentiment a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats de les que es comenten en el primer paràgraf d’aquesta clàusula.

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS