Poblat talaiòtic de sa Cudia Cremada

Sa Cudia Cremada és un poblat d'època talaiòtica que conserva tres talaiots, un recinte de taula, un hipogeu o cova artificial amb sis columnes, un pou i restes d'una muralla construïda amb la tècnica pròpia de l'època, la ciclòpia.
Les restes del recinte de taula se situen entre els dos talaiots, els quals són de planta circular. Un dels talaiots conserva un portal a la planta baixa que dóna accés a una cambra interior, avui parcialment col·lapsada.

  
 


 
Descripció detallada

El poblat talaiòtic de sa Cudia Cremada conserva tres talaiots de planta circular i un santuari de taula. El més oriental (talaiot 3) té un portal en el parament sud, des del qual s'accedeix a una cambra parcialment col·lapsada. Aquesta cambra està coberta per aproximació de filades. El talaiot més petit podria estar buit, encara que amb la cambra col·lapsada. Prop d'aquest talaiot es conserva un tram de muralla ciclòpia, construït amb tècnica ciclòpia de sòcol, ortòstats i filades.
Es conserva també un pou amb el brocal que imita un pont de bestiar, fet amb paret seca, juntament amb els abeuradors que servien per abeurar el bestiar. El coll està tapat amb una llosa de tipus talaiòtic.
Segons Mascaró Passarius i De Nicolás (1982: 58) podria ser originalment prehistòric. La vegetació i l'acumulació de pedres amaga nombroses construccions que no es poden definir. Hi ha abundants fragments de ceràmica en superfície.
El recinte de taula, descobert el 2008, té planta de forma absidal amb façana lleugerament còncava. No s'aprecia el suport ni el capitell de la taula.
En l'entorn immediat, en el camí d'accés a la finca, hi ha un hipogeu amb sis columnes i al costat es localitza una cova natural lleugerament retocada per la mà de l'home.
Finalment, es localitza un mur fet amb pedres de mida regular i no gaire grans, que potser correspon ja a època medieval.
Entre les troballes arqueològiques procedents d'aquest poblat hi ha una gerreta de ceràmica grisa, emporitana, amb nansa lateral, en la qual apareixen uns símbols esgrafiats, a manera de decoració anepigràfica (col·lecció Ulldemolins).

Classificació:
Poblat talaiòtic.

Municipi:
Maó.

Període cronològic:
Talaiòtic bronze - talaiòtic ferro

Béns mobles:
- Molons talaiòtics
- Ceràmiques talaiòtiques, púniques, ibèriques, romanes i islàmiques medievals

Béns immobles:
- Santuari de taula
- Cases talaiòtiques
- Hipogeus
- Talaiots
- Sitjot.
- Pou prehistòric.

 
Intervencions arqueològiques

 
Proteccions legals

Ministerio de Educación y Ciencia. Monumentos Prehistóricos y Protohistóricos de la isla de Menorca (IMPP). Nº1900. Any 1966.

Conselleria de Cultura del Govern Balear. Cartes arqueològiques de les Illes Balears. Pla de preservació de jaciments arqueològics. Maó. Nº.5-45. Any 1990.

Ajuntament de Maó. Inventari de protecció del patrimoni arqueològic i etnològic del terme municipal de Maó. Nº. 45. Any 1986.

 
Bibliografia

ANGLADA, M.; BRAVO, C. & RIUDAVETS, I. 2016. Les excavacions en el recinte de taula de sa Cudia Cremada. Àmbit. Revista de Cultura, 38: 4-7.

HERNÁNDEZ SANZ, F. 1897. Notas arqueológicas. Monumentos megalíticos de “Sa Cudia cremada”, “Talatí de Dalt”, “Torelló”, “Torrellisá” y “Son Na Cassana”. Revista de Menorca, .

SASTRE, J. 1976. Ensayo de clasificación de las placas de piedra menorquinas. Mayurqa, 16: 277-298.

TORE, G. & PLANTALAMOR, L. 2012. Di alcune stele da Sa Cudia Cremada Vella (Maó-Baleari) : note a margine di una presenza punica a Minorca. In DEL VAIS, C. (ed.), Epi oinopa ponton : studi sul Mediterraneo antico in ricordo di Giovanni Tore. Oristano: S’Alvure: 59-68.

 
Informació pràctica

Accés:
S'accedeix al poblat des de la carretera Maó-Aeroport, a l'altura del km 1,370. S'arriba a un camí rural i després de recórrer 500 m s'arriba a la zona d'estacionament del poblat.

Aparcament:
Habilitat.

Visites:
Visites concertades a través de la pàgina web http://www.cudiacremada.com

Titularitat i gestió:
Privades.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS