Atras
23
Agost
Les excavacions han aportat nombrosa informació que permetrà conèixer una mica més les darreres fases de la prehistòria de Menorca i els primers segles de presència romana.

Una nova campanya d'excavacions arqueològiques d'Amics del Museu de Menorca a Torre d'en Galmés aporta noves dades del final de la prehistòria menorquina.

Un estiu més, l'associació d'Amics del Museu de Menorca ha duit a terme una nova excavació arqueològica i escola d'arqueologia al jaciment de titularitat pública de Torre d'en Galmés (Alaior). Enguany, les tasques d'excavació van començar a principis de juliol i es desenvoluparan fins la primera setmana de setembre amb l'objectiu de continuar investigant al voltant del món domèstic i l'urbanisme del jaciment alaiorenc en la seva darrera etapa de la prehistòria de Menorca, el postalaiòtic. L'associació intenta d'aquesta manera no tant sols avançar en el coneixement d'aquesta fase de gran desenvolupament del poblat, sinó també en tenir una millor comprensió de la història de l'assentament. A la vegada Amics del Museu de Menorca vol avançar en la restauració de les estructures arquitectòniques que s'estan excavant a fi de millorar la visita als turistes i menorquins que volen conèixer el jaciment. Tota aquesta feina s'està desenvolupant en el format d'escola d'arqueologia que ja fa anys ve organitzant l'associació a Torre d'en Galmés.

Enguany l'escola ha comptat amb vint estudiants d'arreu de l'estat espanyol, França i Grècia que hauran aterrat a la nostra illa per posar en pràctica tot allò après a les aules de les seves universitats, una bona manera de formar futurs arqueòlegs i de difondre la prehistòria de la nostra illa. A la vegada els estudiants han rebut classes teòriques sobre diferents aspectes de l'arqueologia menorquina i han aprofitat per conèixer el nostre patrimoni històric gràcies a les excursions realitzades pel nostre equip d'arqueòlegs. Juntament amb els estudiants, l’excavació ha comptat amb un bon nombre de voluntaris, que any rere any mostren la seva implicació amb l’associació i amb la investigació i conservació del patrimoni arqueològic menorquí.

Aquest any les tasques d'excavació s'han centrant en l'anomenat pati davanter del cercle 6, una gran estructura domèstica adossada a una casa circular del postalaiòtic i al davant de la coneguda sala hipòstila o recinte Flaquer. L'excavació ha intentat esbrinar la cronologia de l'edifici així com la seva funcionalitat i relació amb la resta de l'assentament. Així mateix s'ha iniciat l'excavació d'un gran mur que possiblement funcionà com a delimitació del poblat o com a murada defensiva. Una altra de les tasques que s’estan encara ara duent a terme són la restauració de diferents parts de l'edifici per consolidar-lo i evitar així el seu deteriorament.

A nivell d’excavació al pati davanter del cercle 6 s’han estat excavant diversos espais amb sediments molt polsosos i grisos, possibles abocaments de materials de rebuig que podrien haver estat tirats un cop abandonat l’edifici. De gran interès és l’àmbit 3, una petita habitació amb un tancat monumental que ja va ser excavat en campanyes anteriors, però que enguany ha tornat ser objecte d’excavació. En aquest espai s’ha alçat un paviment i, per sota, s’ha pogut documentar una possible canal de desaigua. A la vegada s’ha excavat la part exterior del mur del pati que ha de permetre una millor interpretació del mateix, així com la seva restauració. Per una altra part s’ha iniciat l’excavació d’un gran mur, possible delimitació del poblat o murada defensiva. En aquest tram han aparegut restes del mur, però en un estat de conservació no gaire bo. S’haurà d’esperar als resultats dels treballs de laboratori per poder obtenir més informació d’aquest espai.

Les excavacions han aportat nombrosa informació que permetrà conèixer una mica més les darreres fases de la prehistòria de Menorca i els primers segles de presència romana. Han aparegut grans quantitats de ceràmica de diferents èpoques: talaiòtica, púnica i romana que responen a ceràmica domèstica com àmfores i pesos de teler. S’han documentat també restes de fauna i elements metàl·lics com claus de bronze o punxons. A la vegada s’han pres mostres de sediment que, juntament amb els altres materials ens han de permetre conèixer una mica millor la cronologia i
funcionalitat de l’edifici. Respecte aquesta qüestió la hipòtesi que plantegen els arqueòlegs és que aquest espai podria ser una àrea d’activitats agropecuàries.

Juntament amb l’excavació arqueològica, l’equip de restauradors i arqueòlegs ha iniciat la restauració del propi pati davanter del Cercle 6, així com de la mateixa casa que fou excavada l’any 2004 i que restava sense consolidar. D’aquesta manera Amics del Museu de Menorca continua amb el seu compromís d’investigació, restauració, adequació i difusió del jaciment alaiorenc.

A partir d’ara, s’iniciaran els treballs de laboratori que han de permetre extreure conclusions i poder apropar-nos encara més als avantpassats de Torre d’en Galmés.

Tot això s’ha pogut fer gràcies a la inestimable col·laboració d'alumnes, voluntaris, sòcies i socis d'Amics del Museu de Menorca, i a partir de l'aportació econòmica del Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament d'Alaior. Col·laboren també en el projecte la Universitat de Granada, el Ministeri de Cultura, Injove, el Museu de Menorca i l'Ajuntament de Maó.

Per mostrar els resultats de les excavacions insitu i a fi que la societat pugui veure la feina feta i els materials arqueològics que s’han trobat, Amics del Museu de Menorca organitza una jornada de portes obertes el proper dijous 30 d’agost a les 18:30h.

 
 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS