Informació legal

Clàusula d'exempció de responsabilitat

El Consell Insular de Menorca no es fa responsable de qualsevol informació que es trobi fora d'aquesta web i no gestionada directament pel nostre webmaster.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l' existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet.

Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació , i per això, el Consell Insular de Menorca no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals. Sota cap circumstància el Consell Insular de Menorca serà responsable davant tercers per qualsevol dany directe o indirecte, resultat de l'ús de www.menorcatalayotica.info.

Protecció de dades :

El Consell Insular de Menorca ha adoptat els nivells de protecció de dades personals establerts per la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i la seva Reglament de desenvolupament Reial Decret 1720/2007.

El Consell Insular de Menorca recull exclusivament la informació personal necessària per a l'adhesió a la candidatura de Menorca com a Patrimoni mundial.

El Consell Insular de Menorca únicament revelarà la informació a tercers per al compliment de la seva finalitat.

El Consell Insular de Menorca només guarda les dades el temps necessari per complir la finalitat de la seva recollida i processament. Un cop assolit l'objectiu descrit, únicament es guardaran les dades necessàries per al tractament de la informació amb finalitats estadístiques, històriques o científiques .

Drets d'accés , cancel·lació , rectificació i oposició :

Els usuaris poden exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb el Consell Insular de Menorca a través del correu electrònic info@menorcatalayotica.info o per escrit a l'adreça: Consell Insular de Menorca. Plaça de la Biosfera, núm. 5, 07703 de Maó.

Condicions d'ús

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consell Insular de Menorca, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o a tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consell Insular.

Els continguts d’aquest lloc web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa.

Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc.) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquest lloc web ni dels seus continguts.

La informació obtinguda a través d’aquest web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquest web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i el Consell Insular de Menorca no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Consell Insular de Menorca no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Consell Insular de Menorca no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 

 
Vol estar informat de les darreres novetats?
Subscriu-te al butlletí
Comparteix aquest contingut
     
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears Unesco Menorca Reserva de Biosfera
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  RSS