Convocatòria d'ajuts per a la investigació, conservació i difusió del Patrimoni Històric

ImatgeEl Butlletí Oficial de les Illes Balears ha fet pública l'aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca de la convocatòria 2020.

D’aquesta manera, el Departament de Cultura preveu una inversió total de 200.000 euros a través d’una convocatòria que estableix cinc línies d’ajuts:

1. Restauració de béns del patrimoni històric.
2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques.
3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic.
4. Publicacions científiques.
5. Jornades i activitats de difusió.


El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o del final de l'estat d'alarma.

El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general de la institució insular per a l'exercici 2020 preveu els següents Objectius generals del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports en l'àmbit del patrimoni històric:

- Aconseguir la declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per part de la UNESCO.
- Protegir i salvaguardar el patrimoni històric.
- Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millores condicions a les generacions futures.
- Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació.
- Difondre el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través de la realització de publicacions científiques i trobades divulgatives.

I els objectius específics que preveu són donar suport econòmic a les activitats que signifiquin ampliar i millorar el coneixement i la salvaguarda del patrimoni històric a partir d'intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigacions de tipus històric, restauració de béns, difusió i debat, tenint present que ajudin a completar l'expedient de la candidatura Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

Cal recordar que el termini previst d'execució d'aquestes accions és pluriennal (anys 2020-2021) i que el termini de justificació dels ajuts concedits a la convocatòria d'ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca de l'any 2019 finalitza el 29 de juny de 2020.

Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de:

- Línia 1. Restauracions: 10.000 euros.
- Línia 2. Intervencions: 14.000 euros.
- Línia 3. Investigacions: es concediran fins a cinc ajuts per un import màxim de 5.000 euros cada un.
- Línia 4. Publicacions: 6.000 euros per a publicacions monogràfiques o reculls d'articles i 1.500 euros per articles en revistes científiques.
- Línia 5. Jornades i activitats de difusió: 5.000 euros (es concediran un màxim de quatre ajuts).


Per a més informació podeu consultar l’enllaç:
http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100879

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS