Concessió d’ajuts per a la investigació i conservació del Patrimoni Històric del Departament de Cultura del Consell Insular

ImatgeEl Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca ha concedit els ajuts anuals per a la investigació i conservació del patrimoni històric, corresponents a cinc línies diferents, dins d’una mateixa convocatòria: intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica, restauració, publicacions científiques i activitats de divulgació. El total dels ajuts concedits entre totes les línies és de 200.000 euros.

Els ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques ascendeixen a 114.100 euros. Els projectes beneficiaris són:

- Projecte Modular: intervenció arqueològica a Son Catlar (VI fase), a càrrec de la Universitat d’Alacant (10.434,82 €).
- Projecte d'excavació i restauració del Torre d'en Galmés, campanya 2020, a benefici d’Amics del Museu de Menorca (12.991,70 €).
- Intervenció arqueològica a Torre d’en Galmés, campanya 2020, a càrrec de la Boston University (9.700 €).
- Intervenció arqueològica al jaciment de Cornia Nou, a benefici de l’Associació Arqueologia i Patrimoni (11.091,31 €).
- Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Agustí, a benefici de l’Associació Arqueologia i Patrimoni (7.981,59 €).
- Intervenció arqueològica de l'edifici absidal del jaciment arqueològic de sa Pleta de sa Cudia Cremada, a càrrec de l’Associació Sa Cudia Cremada Fieldschool (9.933,81 €).
- Intervenció arqueològica a la zona exterior del recinte de taula de Torralba d'en Salort, a benefici de l’Associació d'Amics de Torralba (7.135,07 €).
- Intervenció i restauració as Coll de Cala Morell, 2020, a càrrec de l’Associació d'Amics des Museu d'Història de Manacor (11.661,43 €).
- Projecte arqueològic de sa Mitja Lluna (illa d'en Colom, Máo), a càrrec de la Universitat de les Illes Balears (8.430,78 €).
- Intervenció arqueològica i camp de treball a la zona central del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, a benefici de l’associació Menorca Heritage Recovery (9.640,11 €).
- Prospecció subaquàtica de la costa nord de Menorca compresa entre la badia del port de Sanitja a Cala Tirant, a benefici de l’Associació Sanisera (7.860,66 €).
- Programa d’excavació de la campanya 2020 en el jaciment romà de Sanisera, a càrrec de l’Associació Sanisera (7.238,72 €).

Ajuts per a investigacions històriques, arqueològiques i paleontològiques
Pel que fa als ajuts corresponents a la línia d’investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic, el total dels ajuts és de 25.000 euros. Les propostes aprovades són les següents:

- Processos electorals, iniciatives polítiques i realitzacions dels representants de Menorca a les institucions democràtiques (1977-2019), a benefici de Xavier Jiménez González, Catalina Bosch Cardona, Joan Josep Matas Pastor, Jordi González Vidal i Elisabeth Ripoll Gil (5.000 € ).
- Catalogació, identificació i elaboració d’una monografia sobre els materials educatius històrics recollits en arxius públics i privats a l’illa de Menorca, a càrrec de Pere Alzina Seguí (5.000 €).
- Catalogació dels ponts històrics de Menorca, a benefici de Joan Pons Alzina (5.000 €).
- Catalogació i sistematització del fons d’assumptes judicials i penals de l’arxiu del Museu Històric Militar de Menorca (Es Castell) relacionats amb la penitenciària de La Mola, a benefici de Carlos de Salort Giménez (5.000 €).
- Inventari, catalogació i digitalització de l’arxiu privat d’Antoni Pons Melià, a benefici de Miquel López Gual de Torrella (5.000 €).

Publicacions científiques
En la línia de publicacions científiques, el total dels ajuts concedits és de 13.900 euros. Els projectes aprovats són:

- Article "El hábitat andalusí en yacimientos talayóticos: espacios domésticos de los siglos XII y XIII en dos ejemplos: Torre d’en Galmés, Menorca y Almallutx, Mallorca", a benefici d’Amalia Pérez-Juez Gil (1.500 €).
- Article "La producción metalúrgica menorquina durante el período Naviforme (ca.1600-850 cal ANE). Aportaciones de los talleres de Son Mercer de Baix (Ferreries) y Cala Blanca (Ciutadella)", a benefici de Pau Sureda Torres (1.500 €).
- Article "Elementos iconográficos en Menorca durante el segundo y primer milenios cal BC: aspectos sociales e ideológicos", a benefici d’Antoni Ferrer Rotger (1.500 €).
- Article "Menorca abans dels dinosaures: estudi dels vertebrats fòssils del Permià del jaciment de la cala del Pilar (Menorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental).A new palaeoequatorial middle–late Permian tetrapod assemblage from Menorca (Balearic Islands, Western Mediterranean)", de l’Institut Català de Paleontologia (1.500 €).
- Monografia “45 años de investigación fisico-química sobre los enterramientos en cal de Menorca y Mallorca 1975-2020”, a benefici de Marcus Van Strydonck (2.800 €).
- Monografia “Muralles de la Segona Edat del Ferro a les Illes Balears”, a benefici d’Antoni Puig Palerm (5.100 €).

Ajuts a la restauració del Patrimoni Històric
La línia d'ajuts per a la restauració de béns del Patrimoni Històric té com a objectiu contribuir a la conservació del patrimoni històric de l'illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació. El total dels ajuts és de 40.000 euros. Els projectes subvencionats són:

- Projecte de restauració del sostre que representa a Júpiter i Juno, a benefici de l’Ajuntament de Maó (10.000 €).
- Segona actuació a la Pedrera dels Cotxes – Bretxa i Mirador dels jardins, a càrrec de la Fundació Líthica-Pedreres de S'Hostal (7.500 €).
- Projecte Tors humà L.T.J. Auzoux, a càrrec de l’Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca Històrics de l’IES Joan Ramis i Ramis (2.855,60 €).
- Restauració torre de defensa de l’Illa de les Sargantanes, a Fornells (10.000 €).
- Restauració de les pilastres A6 i A8, a benefici de la Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei (9.644,40 €).

Jornades i seminaris
Finalment, a la línia destinada a l’organització i realització de jornades o seminaris es destinen 7.000 euros en ajuts. Els projectes aprovats són:

- XVI Jornades d’Història Local i Patrimoni, del Fòrum 3r Mil·lenni. Centre d’Estudis Locals d’Alaior (2.000 €).
- Jornades sobre patrimoni i memòria de la guerra i la postguerra a Menorca. Cicle d’activitats: conferències, taules rodones i visites guiades, a benefici de Miquel López Gual (5.000 €).

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS