Aprovació definitiva dels estatuts de l’Agència Menorca Talaiòtica

ImatgeAquest òrgan serà el responsable de la gestió, conservació i difusió dels béns que conformen la candidatura de Menorca Talaiòtica, per tal d’assegurar la seva transferència a les generacions presents i futures de menorquins. El CIM ha procedit a la creació de l’Agència Menorca Talaiòtica seguint les recomanacions de l’informe 2017 d’ICOMOS (Consell Internacional dels Monuments I Llocs Històrics). 

Aquesta nova entitat serà la responsable de la coordinació i implementació eficaç del Pla de gestió de Menorca Talaiòtica, a més d’elaborar i elevar propostes als diferents òrgans del CIM; promoure la gestió, conservació i difusió dels valors dels monuments arqueològics i els paisatges associats; i fomentar la participació i la cooperació social al voltant de la conservació del nostre patrimoni prehistòric. Impulsar el desenvolupament sostenible del patrimoni arqueològic i paisatjístic, afavorint la inversió pública i privada, i promoure la investigació científica són altres dels objectius de l’Agència.

Organigrama 
L’Agència Menorca Talaiòtica constarà d’un Consell Rector amb representants de les diferents institucions de l’illa i dels consells Científic i Social de l’agència. Aquest serà l’òrgan encarregat d’establir les directrius d’organització interna i les línies d’actuació de l’entitat. El Consell Social ha de facilitar la integració i participació de totes les administracions públiques de l’illa i de les entitats públiques, privades i d’inicativa social més representatives en l’àmbit de gestió del patrimoni històric i cultural. La seva funció serà vehicular la participació social i ciutadana. El Consell Científic, conformat per institucions i persones de reconegut prestigi, s’encarregarà de programar i supervisar les activitats de l’agència en matèria d’estudi, recerca, formació i divulgació científica. A més, participarà en l’elaboració d’informes per a la UNESCO i oferirà assessorament en qüestions de la seva competència. 

A banda, l’agència comptarà amb un Forum de Titulars I Gestors on s’aglutinaran totes les persones físiques i jurídiques implicades en la gestió quotidiana dels béns que formen part de la candidatura a patrimoni mundial. Aquest Forum serà una entitat privada que actualment està en procés de creació, i formarà part del Consell Social, tot i que també ha de ser un instrument de relació directe entre propietaris/gestors i CIM.
 
Calendari
El 19 de juliol el Ple del Consell Insular del CIM va fer l’aprovació inicial de l’esborrany dels estatuts de l’agència. Durant 30 dies, l’esborrany va estar en exposició pública, temps durant el qual es van poder presentar les alegacions. A la vegada, es van fer consultes als diferents organismes implicats: administracions públiques, entitats vinculades al patrimoni històric i la conservació mediambiental, entre d’altres.  Un cop revisades i resoltes les alegacions, el 20 de desembre s’han aprovat definitivament els estatuts. Està previst que l’Agència Menorca Talaiòtica entri en funcionament a principis de l’any 2022. 

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS