Naveta des Tudons

La naveta des Tudons és un dels monuments talaiòtics més emblemàtics de Menorca per l'excel·lent estat de conservació que presenta i perquè les navetes són una tipologia constructiva funerària que només es troba a l'illa.
De la forma que té, de nau invertida, pren el nom de naveta. Està construïda amb la tècnica ciclòpia pròpia de l'època, que consisteix en l'encaix de pedres de mitjanes dimensions sense ajuda de morter. S'hi feien enterraments col·lectius. És per això que durant les excavacions realitzades s'hi van trobar cent individus, acompanyats d'aixovar i olletes on es dipositaven les ofrenes durant els ritus funeraris.

  
 


 
Descripció detallada

La naveta des Tudons és de planta allargada amb l'absis una mica apuntat. La façana és plana i lleugerament còncava, amb restes d'una possible plataforma de lloses davant el portal. S'accedeix a l'interior per una porta que dóna pas a una avantcambra de planta quadrangular, que alhora comunica amb la cambra inferior i amb la superior a través d'un conducte vertical lleugerament inclinat.

La porta de la cambra inferior està formada per tres pedres que formen una llinda i que dóna accés a una cambra de planta allargada, en la qual es conserva un petit banc corregut situat a l'absis. El parament interior, sobre el qual recolzen les grans lloses planes de les dues cobertes, està construït amb blocs regulars de grans dimensions a la filada inferior, i de mida més reduïda en les superiors.

A la planta superior s'hi accedeix des de l'avantcambra, a través del conducte vertical. La cambra superior també és de planta absidal, coberta amb lloses horitzontals. El parament, on predominen les filades horitzontals, està molt restaurat i és difícil distingir entre els blocs originals i els de la reconstrucció.

El parament exterior és pseudoisòdom de blocs molt ben escairats i regulars, i es diferencien clarament les filades inferiors (de grans blocs encaixats amb falques) de les superiors (més horitzontals). Les dimensions exteriors són 13,60 m de llargària i 6,40 m d'amplària.

La visió que presenta el monument avui dia respon a la restauració arquitectònica efectuada l'any 1960 sota la direcció del professor Pericot i M. Ll. Serra, que es va centrar, sobretot, en la coberta de la planta superior i l'absis del monument .

A l'interior d'aquesta tomba es van inhumar almenys cent individus de totes les edats i ambdós sexes, i per a aquesta funció es va emprar tant la cambra superior com la inferior. Els esquelets es van trobar desarticulats i desordenats, amuntegats pel fet que els darrers enterraments desplaçaven els anteriors. Els cadàvers es dipositaven amb les seves pertinences i amb ofrenes dins olletes.

Classificació:
Naveta funerària

Municipi:
Ciutadella.

Període cronològic:
Bronze mitjà - bronze final (1400-1000 aC)

Béns mobles:
- Ceràmica feta a mà d'època talaiòtica (olles de perfil en S)
- Objectes de bronze: punta de llança, denes bicòniques, braçalets, punxons, boletes i espirals
- Objectes d'os: punxó, botons de perforació en V, taps amb decoració de cercles concèntrics

Béns immobles:
- Naveta d'inhumació

 
Intervencions arqueològiques

La visió que presenta el monument avui dia respon a l'excavació i la restauració arquitectònica efectuada entre els anys 1959 i 1960 sota la direcció del professor Pericot i Maria Lluïsa Serra.

 
Proteccions legals

Núm. BIC del Consell Insular de Menorca : 000.688
Núm. BIC del Govern de les Illes Balears: 7015-2-2-51-2882
Núm. BIC del Ministeri de Cultura: RI - 51-000344200001
Núm. Decret 2563/166, de 10 de setembre: 1802
Declarat monument historicoartístic pel Decret de 3 de juny de 1931

 
Bibliografia

COX, J. & HOCHSIEDER, P. 1994. Investigacions de paleoastronomia a les navetes des Tudons i Son Morell. Revista de Menorca,
?FLORIT PIEDRABUENA, G. 1964. Consideraciones sobre la forma externa original de la Nau dels Tudons. Revista de Menorca,.

GORNES, S. 2006. La naveta des Tudons. In AA.DD., Historia de las Islas Baleares. Tomo 16: Patrimonio histórico y artístico. Palma: El Mundo-El Dia de Baleares / Edicions de Turisme Cultural: 50-53.

PLANTALAMOR, L.; SASTRE, J. & VILLALONGA, S. 2009. Les llàgrimes bicòniques a l’illa de Menorca. Randa, 62: 5-29.

SEGUÍ RODRÍGUEZ, J. 1888. Naveta des Tudons. Revista de Menorca,

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix per la carretera general de Maó a Ciutadella, km 40. A uns 400 metres de l'aparcament, travessant camp, es troba la naveta des Tudons.
Hi ha indicadors a la carretera.
És accessible per al públic en general.


Aparcament:
Habilitat. Aparcament molt ampli, preparat per a cotxes i autobusos.

Visites:
Horari aproximat

Gener a abril - cada dia - accés lliure
Maig a octubre - dilluns 9 a 16:15 h - dimarts a diumenge, 9 a 20.15 h
Novembre i desembre - cada dia - accés lliure

Preus

Consultau la pàgina web www.menorca.es o telefonau al 902.929.015.

Hi ha cartells informatius.

Titularitat i gestió:
Titularitat privada i gestió a càrrec de la Fundació Destí Menorca.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS