Naveta de Biniac oriental

La naveta de Biniac oriental és una naveta funerària on es van realitzar inhumacions col·lectives entre el bronze inicial i el final de l'edat del bronze (1400-1000 aC).
La naveta s'aixeca sobre un talús. És de planta circular i presenta una estructura a mig camí entre els sepulcres megalítics i les navetes de planta allargada de cronologies més avançades.


  
 


 
Descripció detallada

La naveta de Biniac oriental és de planta circular, amb exterior en talús, construït amb blocs desbastats col·locats horitzontalment. La porta s'obre al sud del monument. En època desconeguda (recentment, segons Hernández Mora, 1924) s'hi va adossar a la zona sud un mur de pedra seca que cobreix i oculta el parament sud.
Un corredor llarg dóna accés a la cambra, ovalada, construïda amb un parament irregular amb aproximació de filades i coberta amb lloses horitzontals.
Les dimensions que té són: llargària exterior 11,10 m; amplària exterior 10,70 m; llargària interior 3,90 m; amplària interior 2,30 m

Classificació:
Naveta funerària de planta circular

Municipi:
Alaior

Període cronològic:
Bronze inicial - bronze final

Béns mobles:


Béns immobles:
- Naveta de tipus intermedi

 
Intervencions arqueològiques

 
Proteccions legals

Naveta oriental:
Núm. BIC del Consell Insular de Menorca: 000006
Núm. BIC del Govern dels Illes Balears: 7002-2-2-51-001521-0
Núm. BIC del Ministeri de Cultura: RI-51-0003121-00000
Núm. Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 1491
Declarada monument historicoartístic pel Decret de 3 juny 1931

 
Bibliografia

ARANZADI, T. 1923. Estudio antropológico de restos humanos de la naveta de Biniach (Menorca) explorada por Don Antonio Vives. Butlletí de l’Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria, 1: 134-190.

GORNES, S. 2006. La naveta de Biniac L’Argentina Oriental. In AA.DD., Historia de las Islas Baleares. Tomo 16: Patrimonio histórico y artístico. Palma: El Mundo-El Dia de Baleares / Edicions de Turisme Cultural: 48-49.

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. 1924. La naveta occidental de Biniach y el estudio antropológico de algunos restos humanos por el doctor Aranzadi. Revista de Menorca, 19: 195-205.

PLANTALAMOR, L. & LÓPEZ, A. 1983. La naveta occidental de Biniac-Argentina, (Alayor-Menorca). Noticiario Arqueológico Hispánico, 15: 361-381.

Plantalamor, L.; Anglada, M. & Ferrer, A. 2012. Els aixovars dels sepulcres col·lectius de l’illa de Menorca: elements de tradició neolítica i calcolítica i evidències de relacions amb l’exterior. In Borrell, M.; Borrell, F.; Bosch, J. & Molist, M. (eds.), Actes del Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III mil·lenni aC). Gavà / Bellaterra, 2-4/2/2011. Rubricatum 5. Gavà: Museu de Gavà: 433-440.

SERRA, M.L. 1965. La naveta oriental de Biniac (Alayor-Menorca). Pyrenae, 1: 73-85.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix des de la carretera general de Maó a Ciutadella. En el punt quilomètric 8,1 hi ha un desviament a l'esquerra que condueix a la zona coneguda com l'Argentina. Just a l'entrada hi ha la naveta de Biniac oriental, dins de les instal·lacions del Lloc de Menorca.
Hi ha indicadors de carretera.
És accessible per al públic en general.

Aparcament:
Habilitat

Visites:
Gener i febrer - dissabtes - 10 a 14 h
Març i abril - de dimarts a diumenge - 10 a 18 h
1 de maig a 14 de juny – cada dia - 10 a 19 h
15 de juny a 31 d'agost - cada dia - 10 a 20 h
Setembre - cada dia - 10 a 19 h
Octubre - cada dia - 10 a 18 h
Novembre - dissabtes i diumenges - 10 a 18 h
Desembre - dissabtes - 10 a 14 h

Preus

Consultau la pàgina web www.llocdemenorca.com o telefonau al 971 37 24.

Hi ha cartells informatius.


Titularitat i gestió:
Privades.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS