Poblat talaiòtic de Sant Agustí

El poblat talaiòtic de Sant Agustí, al terme des Migjorn Gran, és un dels més monumentals de l'illa. Conserva una de les meravelles de l'arqueologia menorquina: un dels seus talaiots encara conserva l'embigat de fusta d'ullastre original, que s'ha conservat en bones condicions fins avui en dia.
El poblat de Sant Agustí el componen dos talaiots, un poblat de fins a vuit cases talaiòtiques i set construccions amb elements similars als recintes de taula, encara que no se'n conserva l'estructura completa.
Pel material trobat al poblat se sap que va estar habitat fins a època islàmica (segles x-xiii).

  
 


 
Descripció detallada

El poblat talaiòtic de Sant Agustí és de notables dimensiones i s'hi conserven els elements següents:

Talaiot 1: de planta circular i perfil troncocònic, el seu parament exterior està format per una base de pedres pseudoisòdomes de grans dimensions, sobre les quals s'assenta la resta del llenç del parament exterior. El talaiot conserva la seva cambra, a la qual s'ingressa a través d'un portal de pilars polilítics i llinda de grans dimensions. La cambra és de planta circular i està coberta amb lloses planes que se sustenten sobre pilastres i dues columnes polilítiques. La particularitat d'aquest talaiot és que conserva dues bigues d'ullastre, una de les quals va ser datada pel mètode de C-14 i va aportar una data de mitjan segle ix a. C. Es documenten algunes construccions indefinides adossades al talaiot, el qual fa 13,20 m de diàmetre.

Talaiot 2: construït a base d'anells concèntrics, el parament exterior és de grans pedres irregulars. Té un diàmetre de 18,20 m. En el sector est del poblat, Plantalamor (1991: 435) identifica les restes de tres cases i en el sector oest les restes de cinc més.
Al sud-oest del nucli, es localitzen set construccions de planta absidal i façanes lleugerament còncaves, que alguns autors (Plantalamor, 1991) paral·lelitzen amb els santuaris de taula, encara que el més probable és que siguin cases del posttalaiòtic (segle iv-ii aC):

1: Edifici amb la façana còncava, porta central i murs lleugerament corbs.
2: Edifici adossat a l'1. Façana convexa.
3: Edifici de planta semicircular i adossat a la façana de l'1. Té porta amb pilars polilítics i llinda. La coberta s'aguantava sobre columnes monolítiques amb capitell, avui en dia caigudes.
4: Edifici identificat com a possible taula. Només conserva el mur nord.
5: Construcció adossada a la façana del 2, d'interior lobular.
6: Edifici polilobular amb pilastra monolítica.
7: Mur corbat independent dels anteriors i molt cobert per la vegetació.
Grup de cinc sitges al costat del penya-segat, al nord del talaiot 2.

Classificació:
Poblat talaiòtic.

Municipi:
Es Migjorn Gran.

Període cronològic:
Bronze Mitjà - Bronze Final - Ferro.

Béns mobles:


Béns immobles:
- Casa
- Santuari
- Talaiot
- Recinte de taula
- Sitja

 
Intervencions arqueològiques

 
Proteccions legals

Nº BIC del Consell Insular de Menorca: 001151.
Nº BIC del Govern Balear: 07902-2-2-55-2862.
Nº BIC del Ministeri de Cultura: R-I-55-0000698.
Nº Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 2042.
Declarat Monument Històrico-Artístic pel Decret de 3 de juny de 1931.

 
Bibliografia

PLANTALAMOR, L. 1996. Análisis evolutivo del Conjunto de Sant Agustí Vell (Es Migjorn-Menorca). Complutum, Extra 6: 179-189.

SINTES, E. 2006. Sant Agustí Vell. In AA.DD., Historia de las Islas Baleares. Tomo 16: Patrimonio histórico y artístico. Palma: El Mundo-El Dia de Baleares / Edicions de Turisme Cultural: 38-39.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix per la carretera Me-18 des Migjorn Gran a Sant Tomàs. Es recorren 1,5 km fins a trobar una desviació a la dreta que dóna accés a la finca de Sant Agustí. Es deixa el cotxe i es camina pel camí rural 1 quilòmetre fins al jaciment.

Aparcament:
No habilitat.

Visites:
Accés lliure amb horari ininterromput.

Titularitat i gestió:
Privades.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS