Assentament costaner de Cala Morell

A Cala Morell, urbanització de la costa nord de Ciutadella, s'emplaça un dels jaciments arqueològics més espectaculars de l'illa. El conformen una gran necròpolis, de disset coves artificials, i un poblat costaner habitat durant l'edat del bronze (1400-1000 aC).
El poblat se situa sobre una zona costanera. Està delimitat per una muralla i està format per tretze unitats d'habitació. El que sorprèn és la tècnica constructiva, que no és ciclòpia com correspondria a les navetes d'habitació pròpies de l'època, sinó que és a base de petites pedres.

  
 


 
Descripció detallada

L'assentament costaner és de l'edat del bronze i està situat sobre el cap costaner denominat es Coll de Cala Morell. El poblat està format per 13 cases o unitats d'habitació, unes de planta absidal i altres quadrangulars. La tècnica constructiva no és la ciclòpia, típica de les navetes d'habitació, sinó a base de pedres petites.
El poblat es troba delimitat i tancat per una muralla situada al sud.
Al centre del poblat, en el pendent de baixada cap al nord hi ha dues petites depressions excavades a la roca, dues basses, que van ser utilitzades per a la recollida i decantació d'aigua. De fet, durant tot l'any presenten vegetació herbàcia verda.
A la cota més alta del sector sud hi ha una petita esplanada amb una construcció circular delimitada per la roca mare i per un parament ciclopi, la funció de la qual no es pot precisar per falta de documentació arqueològica.

Els anys 2011, 2012 i 2013 s'hi van dur a terme diferents excavacions arqueològiques en el marc del programa de recerca "Entre Illes". Aquestes intervencions han posat al descobert dos naviformes de planta absidal allargada amb l'entrada orientada cap al sud. Un té una foguera de plataforma rectangular al centre de l'edifici i un banc de poca alçada al lateral oest. A la zona d'accés a l'edifici, en un petit espai inserit a la muralla est, s'han documentat elements domèstics: un suport de forma circular i d'uns 30 cm d'alçada fabricat en argila i una base de molí lleugerament còncava realitzada amb gres del terciari. El material documentat a l’interior correspon a ceràmica del bronze mitjà, datada entre el 1600 i el 1200 aC.

Classificació:
Establiment costaner

Municipi:
Ciutadella

Període cronològic:
Edat del bronze (1400-1000 aC)

Béns mobles:
- Ceràmica del bronze mitjà, instruments lítics, objectes de bronze

Béns immobles:
- Naviformes
- Muralla

 
Intervencions arqueològiques

Al llarg dels anys el jaciment ha estat objecte de diferents actuacions de tipus arqueològic:

- 1995: Aixecament planimètric de l'assentament costaner per Lluís Plantalamor i Gustau Juan.
– 2011: Excavació arqueològica d'un naviforme de l'assentament costaner per part de Montserrat Anglada, Antoni Ferrer i Damià Ramis.
– 2012: Excavació arqueològica d'un naviforme de l'assentament costaner per part de Montserrat Anglada, Antoni Ferrer i Damià Ramis.
– 2013: Excavació arqueològica d'un naviforme de l'assentament costaner per part d'Amics del Museu de Manacor.

 
Proteccions legals

Es troba dins dels límits de béns de domini públic maritimoterrestre i és, per tant, un bé de domini públic estatal. Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral.
Núm. BIC del Consell Insular de Menorca: 07015-55-000465-SMN02
Núm. BIC del Govern dels Illes Balears: 7015-2-2-51-001756-0
Núm. BIC del Ministeri de Cultura: RI-51-0003363-00000

 
Bibliografia

Anglada, M.; Ferrer, A.; Salas, M. & Ramis, D. 2012. L’excavació arqueològica al cap costaner fortificat de cala Morell. Àmbit, 26
(URL: http://www.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Ambit/Gener2012/Cala_Morell.pdf).

Anglada, M.; Ferrer, A.; Ramis, D. & Salas, M. 2013. Una propuesta para la difusión y puesta en valor de yacimientos arqueológicos en Baleares: el proyecto "Entre Illes". In Castillo, A. (ed.), Proceedings of the First International Conference on Best Practices in World Heritage: Archaeology. Mahon, Minorca, Balearic Islands, Spain 9-13 April 2012. Madrid: Universidad Complutense de Madrid: 723-732.

Anglada, M.; Ferrer, A.; Ramis, D. & Salas, M. 2013. El projecte “Entre Illes”: primers resultats als jaciments de sa Ferradura (Manacor) i cala Morell (Ciutadella). In VII Jornades d’Estudis Locals de Manacor. 11 i 12 de maig de 2012. Manacor: Ajuntament de Manacor: 113-124.

Anglada, M.; Ferrer, A.; Ramis, D. & Salas, M. 2013. Resultats preliminars del projecte Entre Illes - el cas dels jaciments de sa Ferradura (Manacor) i Cala Morell (Ciutadella). In Riera, M. & Cardell, J. (coord.), V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Palma, 28 a 30 de setembre, 2012). Palma: Documenta Balear: 51-58.

Anglada, M.; Ferrer, A.; Ramis, D. & Salas, M. 2015. Les llars de foc en els caps costaners de Sa Ferradura (Manacor) i Es coll de cala Morell (Ciutadella). In Andreu, C.; Ferrando, C. & Pons, O. (eds.), L’Entreteixit del Temps. Miscel·lània d’Estudis en Homenatge a Lluís Plantalamor Massanet. Palma: Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears: 59-72.

JUAN, G. & PLANTALAMOR, L. 1996. L'aixecament planimètric del cap costaner de Cala'n Morell (Ciutadella-Menorca). Treballs del Museu de Menorca 15. Maó: Govern Balear, Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

Plantalamor, L. (1991b): Los asentamientos costeros de la isla de Menorca. In AA.DD., Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, 9-14 Novembre 1987, Volume terzo, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche: 1151-1160.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix per la carretera de Ciutadella a Cala Morell. Un cop a la rotonda de les taules de Cala Morell, cal dirigir-se al nord i, seguint el vial, girar a l'esquerra en el darrer ramal, per seguir paral·lel a la costa fins a arribar a una via sense sortida. Des d'allà es pot accedir caminant fins al jaciment arqueològic.
També accessible des dels itineraris 8 i 9 del Camí de Cavalls, el tram Algairens-Cala Morell i Cala Morell-Punta Nati.
Hi ha indicadors de carretera.

Aparcament:
No habilitat. Es pot estacionar al urbanització de Cala Morell.

Visites:
Accés lliure amb horari ininterromput.
Hi ha cartells informatius.

Titularitat i gestió:
Titularitat del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar - Demarcació de Costes de les Illes Balears) i gestió a càrrec del Consell Insular de Menorca.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS