Sepulcre megalític de ses Roques Llises

Ses Roques Llises és un sepulcre megalític construït devers el 2000 aC, entre el final del calcolític i l'inici de l'edat del bronze. Formaria part d'una gran zona arqueològica al voltant del conjunt arqueològic de Torre d'en Galmés.
El sepulcre conserva una cambra de planta rectangular, formada per sis lloses. S'hi accedia a través d'un corredor, que donava pas a la cambra a través d'una obertura circular a la llosa de la façana. Tota la cambra estaria coberta originalment per un túmul de pedres i terra que hi donaria un aspecte semiesfèric. D'aquest túmul encara se'n conserva el basament.

  
 


 
Descripció detallada

Ses Roques Llises és un sepulcre megalític construït al voltant del 2000 aC, entre el final del calcolític i l'inici de l'edat del bronze. Formaria part d'una gran zona arqueològica al voltant del conjunt arqueològic de Torre d'en Galmés.
El sepulcre conserva una cambra de planta rectangular, formada per sis grans lloses de pedra. S'hi accedia a través d'un corredor, que donava pas a la cambra a través d'una obertura circular a la llosa de la façana. Tota la cambra estaria coberta originalment per un túmul de pedres i terra que hi donaria un aspecte exterior semiesfèric. Es conserva també la filada inferior del túmul que cobria la cambra.
Dimensions: llarg 7,20 m llarg; ample 4,30 m

Classificació:
Sepulcre megalític.

Municipi:
Alaior.

Període cronològic:
Calcolític - Bronze Inicial.

Béns mobles:
- Botons de perforació en V d'os
- Petit punyalet de coure pur de mànec en forma de martell
- Vasos ceràmics de perfil ovalat i alguns tulipiformes del bronze inicial

Béns immobles:
- Hipogeu de cambra rectangular i túmul de planta circular

 
Intervencions arqueològiques

Durant el 1974 Guillem Rosselló Bordoy i Ll. Plantalamor van dur a terme treballs d'excavació arqueològica.

 
Proteccions legals

Ministeri de Cultura: R-I-51-0003571
Govern de les Illes Balears: 7002-2-2-55-2849
Consell Insular de Menorca: 07002-51-00152-TGA-02
Núm. Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 1606

 
Bibliografia

CARTAILHAC, E. Los monumentos primitivos de las Islas Baleares. José J. de Olañeta.1892.
COMAS CAMPS, J. Aportaciones al estudio de la Prehistoria de Menorca Tipografía Nacional, 1936.
FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. "Las Taulas" dins Geografia e Historia de Menorca T.III. Josep Mascaró Pasarius.1982
FLAQUER I FABREGUES,J. "Excavaciones en Torre d'en Gaumés (Menorca) 1942." dins Revista de Menorca 29. Ateneu de Maó. 1943.
FLAQUER I FABREGUES,J. "Alayor (Menorca), Torre d'en Gaumés. Excavaciones de 1942" dins Noticiario Arqueológico Hispánico 1. Ministeri de Cultura. 1952
GARCÍA-ARGÜELLES,A -LÓPEZ,A., GUAL,J.M.: "Aproximació a l'ocupació del territori a l'Antiguitat: el terme municipal d'Alaior" dins Meloussa 3. Institut Menorquí d'Estudis. 1994.
GORNÉS, S; GUAL, J.M; LÓPEZ,A; NICOLÁS, J.: "Nous monuments funeraris del món pretalaiòtic de Menorca" dins X Jornades d'Estudis Històrics Locals. La Prehistòria de les Illes de la Mediterrània Occidental. Conselleria d'Educació i Cultura del GB. 1992.
Guerrero, V.M.; Calvo, M. Gornés, S. Salvà, B. 2007. Registro arqueológico y evolución social de la prehistoria balear (Desde la primera colonización humana hasta el Bronce Final. British Archaeological Reports, Internacional Series 1690, Oxford. ISBN 9781407301280.
HERNÁNDEZ MORA, J. "Menorca Prehistórica. Notas descriptivas" dins Revista de Menorca. Ateneu de Maó. 1949.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. "Elementos para un estudio de la cultura de los talayots en Menorca" dins Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. T XIV.1935.
MASCARÓ PASARIUS, J. "Els monuments megalítics a l'illa de Menorca" dins Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica 19. Institut d'Estudis Catalans.1958.
MASCARÓ PASARIUS, J. Prehistoria de las Baleares. Josep Mascaró Pasarius.1968.
MASCARÓ PASARIUS, J. "Carta arqueológica de Alayor" dins Geografia e Historia de Menorca. T.III. Josep Mascaró Pasarius. 1982.
MASCARÓ PASARIUS, J. "Los dólmenes" dins Geografia e Historia de Menorca. T.III. Josep Mascaró Pasarius. 1982.
PARERA, J. "Menorca arqueológica" dins Sa Marjal 10. 1918.
PERICOT, Ll. The Balearic Islands. Thames and Hudson. 1972.
PERICOT, LL. Las islas Baleares en los tiempos Prehistóricos. Destino. 1975.
PETRUS, M. "Intento de análisis estructural de los poblados talayóticos de la isla de Menorca" dins VI Symposium de Prehistoria Peninsular. Prehistoria y Arqueología de las Baleares. Institut d'Arqueologia i Prehistòria. Universitat de Barcelona.1974.
PLANTALAMOR, LL. "Algunas consideraciones sobre sepulcros megalíticos de Menorca" dins Sautuola 11. Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la provincia de (…) .1979
PLANTALAMOR, LL. L'arquitectura prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural. Conselleria d'Educació i Cultura del GB.1991.
PLANTALAMOR, Ll; RITA, M.C. "Arqueologia prehistòrica i protohistòrica" dins Enciclopèdia de Menorca.Tom vuitè. Obra Cultural de Menorca.1995.
PLANTALAMOR MASSANET, L., ANGLADA FONTESTAD, M., FERRER ROTGER, A. Els aixovars dels sepulcres col·lectius de l'Illa de Menorca. Elements de tradició neolítica i calcolítica i evidències de relacions amb l'exterior. Congrés Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks
Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5 (2012) - ISSN: 1135-3791. pgs. 433-440.
ROSSELLÓ BORDOY,G. et alii. "Excavaciones arqueológicas en Torre d'en Gaumés (Alayor,Menorca).I.La sepultura megalítica de Ses Roques Llises" dins Noticiario Arqueológico Hispánico 8. Ministeri de Cultura. 1980.
SERRA BELABRE, M. Ll. "Arquitectura ciclópea menorquina" dins Arquitectura megalítica y ciclópea Catalano-Balear. C.S.I.C. 1965.
SERRA RAFOLS, J. de C. "Los dólmenes menorquines" dins El Iris.1955
SERRA,M.L; ROSELLÓ, G; ORFILA,J.A; NICOLÁS, J. de. Historia de Menorca, Tomo I. De los orígenes al final de la Edad Media. Rafael Timoner Sintes. 1977.
SINTES OLIVES, E. 2006.El monumento funerario de Ses Roques LLises. A Historia de las Islas Baleares. Tomo 16: patrimonio històrico y artístico. Ed. El Mundo-El Dia de Baleares. Edicions de Turisme Cultural. ISBN-10: 84-95473-95-X. pgs. 22-23.
WATELIN, L. CH."Contribution a l'étude des monuments primitifs des Iles Baleares" dins Revue Archéologique.1909

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi arriba per la carretera d'Alaior a Son Bou. En el punt quilomètric 2,2 es gira a l'esquerra per un camí rural i es recorren 1,3 quilòmetres fins al poblat de Torre d'en Galmés. S'ha de deixar el cotxe i baixar a peu (uns 1.000 m) pel camí rural de Torre Nova, fins a un botador que dóna pas a la tanca on es troba na Comerma de sa Garita i el sepulcre megalític de ses Roques Llises.

Aparcament:
No habilitat.

Visites:
Tot l'any - dissabtes - 9.00 a 19.00 h

Titularitat i gestió:
Titularitat privada i gestió a càrrec del Consell Insular de Menorca.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS