Monument de na Comerma de sa Garita

Na Comerma de sa Garita és un tipus de monument únic en el panorama de l'arqueologia menorquina. Està format per un gran recinte de planta absidal, cobert per grans lloses, que s'obre a un gran espai envoltat per un mur ciclopi, que originàriament estaria a cel obert. El monument forma part de la zona arqueològica de Torre d'en Galmés.

  
 


 
Descripció detallada

L'edifici consta de dues parts ben diferenciades: un recinte porticat al nord i un pati que s'hi adossa al sud.

L'edifici porticat té planta absidal irregular, delimitat per un mur de doble parament. El mur, en el parament exterior, arriba a conservar fins a 2 m d'alçària. Aquesta part de l'edifici amida 16 m d'est a oest i 10 m de nord a sud. El seu interior està dividit per una sèrie de columnes arquitravades que formarien una retícula de cinc línies orientades nord-sud i tres orientades est-oest. Actualment es conserven 10 columnes i 6 lloses de la coberta, però seria possible la reconstrucció gairebé total de l'edifici, ja que els materials originals estan caiguts a terra. Les columnes són polilítiques (formades per diverses pedres) i algunes tenen fins a 7 tambors (pedres). En aquest recinte destaca, sobretot, una "columna" situada en l'angle nord-est del recinte porticat, que té forma de taula, encara que la seva ubicació no segueix la disposició habitual d'aquests santuaris. A aquest edifici arquitravat s'hi adossa un gran pati a cel obert, d'uns 270 m2, i de planta irregular, al qual s'accedeix per una porta de llinda, la qual actualment està caiguda. Es desconeix a dia d'avui la funcionalitat i fins i tot cronologia exacta d'aquest edifici, però és probable que ens trobem davant un edifici més relacionat amb pràctiques de tipus politicoideològiques que amb pràctiques domèstiques. Arran de la troballa en superfície i, per tant, fora de context (i inèdita) d'un got talaiòtic de tipus troncocònic amb mànec, se'n podria situar l'ús probable entorn del segle VIII o VII aC. Cal destacar el fet que la forma de l'edifici (espai porticat amb pati obert davant) recordi en part l'esquema arquitectònic de les cases de planta circular del posttalaiòtic, així com la presència d'elements més relacionats amb la iconografia religiosa (la taula), tal com documentam en el cercle Cartailhac de Torre d'en Galmés.

Classificació:
- Santuari
- Recinte de taula

Municipi:
Alaior

Període cronològic:
Bronze final - talaiòtic ferro

Béns mobles:
- Got talaiòtic de ceràmica de perfil troncocònic i mànec lateral (inèdit). Museu de Menorca

Béns immobles:
- Edifici amb dos àmbits, un d'ells cobert amb grans lloses i un altre amb un pati a cel obert

 
Intervencions arqueològiques

 
Proteccions legals

Ministeri de Cultura: R-I-55-0000669.
Govern de les Illes Balears: 7002-2-2-55-2850
Consell Insular de Menorca: 07002-55-00153-TGA-02
Núm. Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 1607

 
Bibliografia

SINTES OLIVES, Elena. 2006. Sa Comerma de Sa Garita. In AA.DD., Historia de las Islas Baleares. Tomo 16: Patrimonio histórico y artístico. Palma: El Mundo-El Dia de Baleares / Edicions de Turisme Cultural: 46-47.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi arriba per la carretera d'Alaior a Son Bou. En el punt quilomètric 2,2 es gira a l'esquerra per un camí rural i es recorren 1,3 quilòmetres fins al poblat de Torre d'en Galmés. S'ha de deixar el cotxe i baixar a peu uns 1.000 m pel camí rural de sa Torre Nova, fins a un botador que dóna pas a la parcel·la on es troba na Comerma de sa Garita i el sepulcre megalític de ses Roques Llises.

Aparcament:
No habilitat

Visites:
Horari

Tot l'any - dissabtes - de 9 a 19 h

Titularitat i gestió:
Titularitat privada i gestió a càrrec del Consell Insular de Menorca.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS