Poblat talaiòtic de Binissafullet

El poblat talaiòtic de Binissafullet va estar en ús entre els segles x a. C. i especialment durant els segles iv-iii a. C., encara que també hi ha restes d'època islàmica que indiquen que podria haver estat habitat fins a l'època medieval.
Binissafullet conserva els elements característics d'un poblat talaiòtic: un talaiot, un recinte de taula, una sala hipòstila, habitatges, restes de sitges...
La taula, l'element central del recinte, estava caiguda fins que es va restaurar i es va redreçar el 1990.
Les diferents excavacions han donat molta informació sobre l'ús i les activitats que s'hi duien a terme. Les restes d'àmfores, d'època púnica, que contenien vi, de carn i la presència de foc en el recinte de taula indiquen que es realitzaven rituals relacionats amb la fertilitat d'animals, el camp i les persones.
Totes les restes recuperades durant les excavacions arqueològiques es conserven al Museu de Menorca.

  
 


 
Descripció detallada

El poblat talaiòtic de Binissafullet va estar en ús entre els segles x a. C. i especialment durant els segles iv-iii a. C., encara que també hi ha restes d'època islàmica que indiquen que podria haver estat habitat fins a l'època medieval.
Binissafullet conserva els elements característics d'un poblat talaiòtic: un talaiot, un recinte de taula, una sala hipòstila, habitatges, restes de sitges...
La taula, l'element central del recinte, estava caiguda fins que es va restaurar i es va redreçar el 1990.
Les diferents excavacions han donat molta informació sobre l'ús i les activitats que s'hi duien a terme. Les restes d'àmfores, d'època púnica, que contenien vi, de carn i la presència de foc en el recinte de taula indiquen que es realitzaven rituals relacionats amb la fertilitat d'animals, el camp i les persones.
Totes les restes recuperades durant les excavacions arqueològiques es conserven al Museu de Menorca.

Classificació:
Poblat talaiòtic

Municipi:
Sant LLuís

Període cronològic:
Bronze mitjà - talaiòtic (ferro)

Béns mobles:
- Nombroses restes d'àmfora púnica i ceràmiques talaiòtiques
- Restes de bens i cabres


Béns immobles:
- Talaiot
- Casa
- Recinte de taula

 
Intervencions arqueològiques

El 1988 es van efectuar treballs de desforestació. El 1990 es va excavar i es va restaurar el conjunt.

 
Proteccions legals

Núm. BIC del Consell Insular de Menorca: 001.253
Núm. BIC del Govern dels Illes Balears: 7052-2-2-55-2941
Núm. BIC del Ministeri de Cultura: R-I-55-0000819
Núm. Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 2095

 
Bibliografia

GUAL, J.M. 1991. El poblat talaiòtic de Binissafullet Nou (Sant Lluís). Meloussa, 2: 173-179.

GUAL, J.M. & PLANTALAMOR, L. 1997. La Taula de Binisafullet. Meloussa, 4: 35-47.

ISBERT, F. 1992. Restauració i aixecament de la taula de Binisafullet. Revista de Menorca, .

ISBERT, F. 1993. La taula de Binesafullet. Una interesante restauración. Revista de Arqueología, 149: 10-15.

ORFILA, M.; SINTES, G. 1984. Estudio preliminar sobre la perduración del habitat en los conjuntos talayóticos menorquines. Mayurqa, 20: 19-47.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix per la carretera Me-10 de Sant Lluís a Binissafúller. En direcció a Binissafúller, als 2,3 km, just davant el desviament cap a l'esquerra per anar a la urbanització, se situa el poblat, a l'entrada del camí de Binissafullet Vell. És visible des de la carretera.
Hi ha indicadors de carretera.
És accessible pel públic en general.


Aparcament:
No habilitat.

Visites:
Accés lliure amb horari ininterromput.
Hi ha plafons informatius.


Titularitat i gestió:
Titularitat privada i gestió a càrrec del Consell Insular de Menorca.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS