Share
  
Tweet
Imatge
Aquesta intervenció s’emmarca en el projecte Entre Illes. Insularitat, interacció amb l’exterior i complexitat social: els assentaments costaners de l’edat del bronze a les Illes Balears, impulsat per l’Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor, la Junta de distrito de Porto Cristo y Ayuntamiento de Ciutadella

Excavació arqueològica al cap costaner de Cala Morell

Aquesta intervenció s’emmarca en el projecte Entre Illes. Insularitat, interacció amb l’exterior i complexitat social: els assentaments costaners de l’edat del bronze a les Illes Balears, impulsat per l’Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor, la Junta de distrito de Porto Cristo y Ayuntamiento de Ciutadella

LLoc:
Assentament costaner de Cala Morell.

Directors:
Montserrat Anglada, Antoni Ferrer, Damià Ramis i Magdalena Salas.

Equip:
Treballs de camp: Montserrat Anglada, Antoni Ferrer, Damià Ramis, Magdalena Salas i Maria José León.
Dibuix de materials: Lluís Plantalamor.
Datacions radiocarbòniques: MarkVan Strydonck.

Objectius científics:
Els poblats costaners de l’edat del bronze de les Illes Balears són un tipus d’assentament del qual es disposa de molt poques dades, tot i que solen presentar una sèrie de característiques comuns: s’ubiquen a caps costaners no massa extensos, i presenten murades que tanquen l’accés per la banda de terra ferma.

Els objectius de la intervenció a Cala Morell són:

- Recollir noves dades que ens ajudin a establir la funcionalitat d’aquests assentaments.
- Realitzar datacions radiocarbòniques que ens permetin afinar una cronologia més acurada d’aquests jaciments.
- Establir el paper del comerç en el desenvolupament d’aquests indrets.
- Conèixer la tècnica constructiva dels elements que conformen aquests jaciments i poder comparar-la amb els hàbitats de l’edat del Bronze d’ambdues illes.
- Aprofundir en el coneixement de les relacions que l’assentament va tenir amb el seu entorn immediat.

Resultats obtinguts fins a la data:
Al jaciment de Cala Morell s’ha excavat, fins ara, l’interior d’una naveta (la nombre 11) i part d’una segona (la nombre 12) que es té previst acabar d’excavar en futures campanyes. S’ha de tenir en compte que el poblat compta, en total, amb una dotzena de navetes d’habitació, a més de la murada que el delimita, dues depressions centrals que haurien pogut servir per recollir aigua de pluja i una estructura ciclòpia a la part més elevada.

A la naveta 11 s’hi han pogut documentar tots els elements típics d’un habitatge de l’edat del Bronze. Els elements immobles documentats a l’espai útil són:

- Una estructura de combustió o llar de foc, de forma rectangular delimitada per llosetes, localitzada a la part central de l’habitatge.
- Dues banquetes, situades a banda i banda de la foganya.
- Una base de molí encastada a una banqueta construïda en pedra en sec, situada a davant la façana de la naveta.
- Una estructura d’argila associada a la base de molí, de forma més o menys cilíndrica, ubicada prop del molí.

Els objectes documentats durant l’excavació consisteixen en indústria lítica (molins manuals, percussors i un morter), indústria òssia (dues espàtules i un botó triangular amb perforació basal en V), ceràmica (fragments de tonell, pitoide, vasos troncocònics, olles globulars, etc.). No han aparegut, exceptuant algun element de bronze, materials de fora de les illes.

També són abundants els ossos de mamífers domèstics. A falta de concloure el seu estudi, es pot destacar una important presència de restes de boví. Igual que a la resta de jaciments d’aquesta època, les evidències de consum de recursos marins són extremadament escasses.

En quant a la cronologia d’ocupació, les formes ceràmiques recuperades permeten situar-la, de forma aproximada, entre el 1500 i el 1200 aC.

La naveta 12, tot i que no s’ha acabat d’excavar, també ha permès documentar una sèrie d’elements, com la llar de foc, propis d’un habitatge d’aquestes cronologies.

Les troballes realitzades fins el moment permeten afirmar, per tant, que la forma de vida i les activitats dels habitants de Cala Morell no devien diferir excessivament de les dels habitants de les navetes situades a l’interior de l’illa.
Es possible que la ubicació del poblat de Cala Morell, com la d’altres poblats de navetes situats a llocs de difícil accés i protegits amb murades, respongui bàsicament a qüestions defensives.

Data d'inici i de final:
El projecte es va iniciar el 2011, amb campanyes d’un mes cada any. Es té previst que les tasques d’excavació continuïn, com a mínim, fins el 2016.

Pressupost:
Campanya de 2011: Ajuntament de Ciutadella 2.000 €, Consell Insular de Menorca 7.327,60 €.

Campanya de 2012: Consell Insular de Menorca 2.965,60 €.

Campanya de 2013: Ajuntament de Ciutadella 500 €, Consell Insular de Menorca 4.381,95 €.

Museu on s'han dipositat les restes:
Museu Municipal de Ciutadella "Es Bastió de Sa Font".

Web específica:
www.manacor.org/libre/www.manacor.org/museudemanacor


 
 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS