Naveta nord de Rafal Rubí

El jaciment arqueològic de Rafal Rubí està format per dues navetes funeràries datades entre el bronze mitjà i final, encara que a la zona s'han trobat materials que daten del segle xv, la qual cosa implica que el seu ús es va allargar fins a l'època medieval. Són tombes col·lectives del mateix tipus que la naveta des Tudons però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt pròximes una a l'altra. Ambdues tenen una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells.

 


 
Descripció detallada

El jaciment arqueològic de Rafal Rubí està format per dues navetes funeràries.
La naveta nord o septentrional és de planta absidal allargada, de 13,6 metres de longitud total i 9 metres d'amplada màxima. L'alçària màxima a la façana és de 3 metres, mentre que fa 6 metres d'amplada a la façana. Assoleix els 4 metres d'alçària màxima en un lateral, mentre que a l'absis només conserva 2 metres.

El corredor d'entrada fa 2,20 m de longitud, 0,65 m d'amplada màxima i una alçària de 0,70 m, i dóna accés a la cambra a través d'una llosa perforada amb entrada i rebaix rectangular (de 0,59 m per 0,64 m). Entre la llosa perforada i l'entrada hi ha un corredor vertical que dóna accés a la cambra superior, que no va ser excavada en el moment de la restauració del conjunt. Aquesta xemeneia conserva 1,90 m d'alçària per 0,60 m d'amplada màxima.

La cambra, rectangular, fa 6,8 m de longitud màxima per 2 m d'amplada màxima, mentre que l'alçària és de 2 m.

L'aparell intern del parament és poligonal ciclopi, mentre que l'aparell extern del parament és pseudoisòdom ciclopi.

Actualment l'absis està destruït i falta probablement una de les lloses de coberta, de la qual es conserven només cinc grans lloses.

La façana és lleugerament còncava i està construïda amb blocs relativament regulars, amb filades horitzontals en el parament exterior.

L'excavació i restauració, dirigides per G. Rosselló el 1977, van proporcionar restes òssies humanes.

Classificació:
Naveta funerària

Municipi:
Alaior

Període cronològic:
Bronze mitjà - bronze final

Béns mobles:
- Una dena de collaret bicònica de ceràmica
- Ceràmica

Béns immobles:
- Naveta de planta allargada

 
Intervencions arqueològiques

La naveta septentrional de Rafal Rubí es va excavar i restaurar l'any 1977, sota la direcció de Guillem Rosselló, i va proporcionar restes òssies humanes localitzades a la cambra superior.

 
Proteccions legals

Núm. BIC del Consell Insular de Menorca: 07002-51-000062-RRU-01
Núm. BIC del Govern dels Illes Balears: 7002-2-55-0-3063
Núm. BIC del Ministeri de Cultura: R-I-51-0003197
Núm. Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 1565
Declarat monument historicoartístic pel Decret de 3 juny 1931

 
Bibliografia

Plantalamor, L.; Anglada, M. & Ferrer, A. 2012. Els aixovars dels sepulcres col·lectius de l’illa de Menorca: elements de tradició neolítica i calcolítica i evidències de relacions amb l’exterior. In Borrell, M.; Borrell, F.; Bosch, J. & Molist, M. (eds.), Actes del Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III mil·lenni aC). Gavà / Bellaterra, 2-4/2/2011. Rubricatum 5. Gavà: Museu de Gavà: 433-440.

SOUICH, P. & BOTELLA, M.C. 1976. Los materiales antropológicos de la naveta de Rafal Rubí y otros restos del Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón (Menorca). Pyrenae, 12: 7-33.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix per la carretera general Me-1. Sortint de Maó en direcció a Alaior, en el punt quilomètric 6,6, hi ha una desviació a la dreta, a través de la qual s'accedeix a un camí rural. Poc després, a uns 100 metres, a l'esquerra del camí, se situa l'entrada al monument.
Hi ha indicadors de carretera.
És accessible pel públic en general.

Aparcament:
No habilitat

Visites:
Accés lliure amb horari ininterromput.
Hi ha cartells informatius

Titularitat i gestió:
Titularitat privada i gestió a càrrec del Consell Insular de Menorca.

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS