Projecte d’investigació i posada en valor dels espais d’hàbitat de Torre d’en Galmés durant l’edat del ferro

AMICS DEL MUSEU DE MENORCA 
 

  
 
LLoc:
Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés. 

Responsables del projecte:


Equip:
  • Direcció: 
Borja Corral
Carlos de Salort
Francesc Isbert
Cecília Ligero
 
  • Equip:
Equip d’excavació: Joaquim Pons (IME-UAB), Ana Oliveira (UCM), Rita Ferrando, Sofia Zamrik
Arqueozoologia: Àlex Valenzuela (UB)
Antropologia física: Elena Sintes 
Topografia: Miguel Jiménez (TANIT SL)
Datacions radiocarbòniques i isotopia: Mark Van Strydonck (KIK-IRPA)
Estudis pol·línics: Yolanda Yergo (UB)
Estudis de fitòlits i esferòlits: Marta Portillo (UB)
Geoarqueologia: Amalia Pérez-Juez i Paul Goldberg (BU)
Restes orgàniques en ceràmica: Alejandra Garcia (UGR)

Objectius científics:

Des de fa més de vint anys, Amics del Museu de Menorca s’ha centrat en la investigació dels espais d’hàbitat de l’edat del ferro (800-123 a. de la n. e.) a Menorca. 
 
Les intervencions arqueològiques als patis davanters dels cercles 7 i 6 (2011-2019) cerquen aprofundir en aspectes cronològics, arquitectònics, culturals i, especialment, en les estratègies d’ús dels espais annexos a les cases. 
 
La intervenció actualment en curs, que comprèn un conjunt d’estructures d’hàbitat properes al talaiot central de Torre d’en Galmés, que se suposa que és la part més antiga de l’assentament, pretén documentar espais d’hàbitat anteriors al 400 a. de la n. e., poc coneguts a Menorca.
 
Les jornades d’eixermada i neteja que es duen a terme durant l’hivern permeten cartografiar a mitjà i llarg termini el jaciment i definir patrons d’ocupació del poblat. 
 
Els treballs de laboratori se centren en la revisió de les dades i els materials recollits als espais d’hàbitat del jaciment amb l’objectiu de confeccionar una àmplia base de dades, amb especial interès pels contenidors ceràmics i les restes faunístiques, per tal d’inferir informació de la societat i l’economia de les comunitats indígenes de Menorca. 
 
Totes les intervencions dutes a terme s’acompanyen de tasques de restauració i conservació de les estructures excavades i els materials arqueològics recuperats. L’objectiu és millorar l’estat de conservació general del jaciment i tractar de dur a la pràctica tot un procés de posada en valor dels resultats d’una intervenció arqueològica. 
 
Des de 1995, les activitats de recerca d’Amics del Museu de Menorca tenen l’objectiu central de canalitzar les inquietuds de les persones interessades en el patrimoni arqueològic de Menorca. En aquest sentit, les excavacions a Torre d’en Galmés s’entenen com un espai de formació de nous professionals del sector a través de l’experiència pràctica tant en l’arqueologia de camp com de laboratori.

Resultats obtinguts:
Entre 2005 i 2013 l’excavació del cercle 7 va permetre recollir dades sobre la distribució interna i les cronologies dels espais d’hàbitat del talaiòtic final o posttalaiòtic. Es van documentar nombrosos materials arqueològics en bon estat de conservació (eines, vaixella, elements ornamentals...) i els esquelets humans de sis individus d’un mateix grup. Es va proposar que aquest cercle fou abandonat de manera inesperada a final del segle III a. de la n. e. 
 
Més recentment, l’excavació i restauració dels patis davanters dels cercles 6 i 7 ha permès caracteritzar i definir aspectes cronològics i funcionals d’unes estructures desconegudes fins al moment en la prehistòria balear. S’han treballat qüestions sobre sistemes constructius i reformes de l’espai en època romana. 
 
També s’han obtingut dades sobre processos de formació de nivells arqueològics a causa de l’estabulació d’animals, deposició de fems i canvis en les estratègies d’ús dels espais d’hàbitat en època romana.
 

Entitats que ho promouen:
Amics del Museu de Menorca 
Consell Insular de Menorca 
Ajuntament d’Alaior

 
Activitats relacionades
 
28
Mar
Amb les explicacions dels arqueòlegs Borja Corral i Carlos de Salort.
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS